وقتی استادبزرگوارشهید مطهری از دیدار امام خمینی (ره)درپاریس بازگشتند به ایشان گفتیم در او چه دیدید...؟

گفتند:درامام 4 آمن دیدم:

1)ایمان به هدف:هیچکس نمی تواند ایشان را از هدفش منصرف کنند.

2)ایمان به سبیل:هیچکس نمی تواند راه انتخابی ایشان را تغییر دهد.

3)ایمان به قول:هیچکس راسراغ ندارمکه مثل ایشان به مردم ایمان داشته باشد .

و مهمتر از اینها ایمان به پروردگارش،هیچکس راسراغ ندارم که چون ایشان به خدا ایمان داشته باشد.وادامه دادند یکبار درجلسه ای حضوری به من فرمودند:فلانی این ما نیستیم که چنین می کنیم من دست خدار را به وضوح دراین جریان می بینم.

برای شادی روح امام وشهدا صلوات.

منبع:رفتارسیاسی شهیدمطهری وانقلاب اسلامی_ص 430برچسب‌ها: خاطراتی از استاد والا مقام شهید مطهری

تاريخ : پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت۱۳۹۰ | | نویسنده : حسین |